assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/platne/ips/public_html/psychotronika.szkola.pl/Ip/Internal/Revision.php:44 Program nauczania na kierunku psychoterapia

PSYCHOTERAPIA

KIERUNEK PSYCHOTERAPIA
pomoc psychologiczna, psychoterapia rodzin, psychoterapia par, interwencja kryzysowa, terapia uzależnień, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa

Nauka na kierunku psychoterapia obejmuje ponad 1300 godzin zajęć w tym warsztaty, treningi i staż zawodowy

Celem nauki na kierunku psychoterapia jest nabycie umiejętności sprawnego i profesjonalnego pomagania.

Podstawą nauki w naszym instytucie jest praktyczne podejście do psychologii. Kładziemy duży nacisk na rozwój osobisty, psychoterapię własną, praktyczne umiejętności realnej pracy z klientem. Wszystkie wykłady i warsztaty psychologiczne prowadzone są przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w Studium Psychologii i Psychoterapii oraz Studium psychologii Integracyjnej wszystkie osoby, które chcą zdobyć oraz pogłębić wiedzę w tych dziedzinach.

Szeroki zakres materiału pozwala na kształcenie umiejętności w zakresie psychoterapii indywidualnej, psychoterapii rodzin, psychoterapii osób uzależnionych oraz działań psychoterapeutycznych w zakresie interwencji kryzysowej.

Program kierunku jest dwuetapowy: na początku słuchacz ma możliwość skupienia się na poznaniu samego siebie, poszerzenie własnej świadomości, odkryciu własnych ograniczeń i potencjałów. Druga faza programu poświęcona jest nabywaniu praktycznych umiejętności psychoterapeutycznych.

Korzystając z przekazywanej wiedzy i doświadczenia osobistego wykładowców słuchacze uczą się diagnostyki terapeutycznej i prowadzenia terapii. Zwieńczeniem nauki jest sprawdzenie nabytych umiejętności metodą superwizyjną przy pracy z kamerą oraz w trakcie odbywania praktyki zawodowej w ośrodkach psychoterapeutycznych.

Słuchacze naszego studium są dobrymi praktykami i otrzymują wysokie, pozytywne oceny w pracy terapeutycznej.

Proponujemy następujące tematy zajęć:

 • PROGRAM WSPÓLNY
 • Psychologia osobowości
  w tym m.in.
  Koncepcje osobowości
  Zaburznia i diagnostyka
  Testy oraz testy projekcyjne
 • Psychopatologia
  w tym m.in.
  Wprowadzenie do psychologii klinicznej
  Klasyfikacja i omówienie zaburzeń
 • Psychoterapia rodzin i małżeńska
 • Psychoterapia uzależnień
  w tym m.in.
  Mechanizmy
  Diagnoza
  Uzależnienia alkoholowe
  Uzależnienia narkotykowe
  Uzależnienia niechemiczne
  Współuzależnienia
  Praca z klientem uzależnionym i współuzależnionym
  Profilaktyka
  Programy
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Interwencja kryzysowa
  w tym m.in.
  Pojęcie kryzysu
  Formy pomocy
  Skuteczna pomoc
  Prowadzenie inerwencji
  Ochrona osoby pomagającej
 • Przemoc psychologiczna
 • Socjoterapia
 • RTZ
 • BSFT
 • Negocjacje
 • Motywacja
 • Autoprezentacja
 • Kierowanie grupą
 • WARSZTATY SZKOLENIOWE
  Trening interpersonalny
  Trening „Praca z wewnętrznym dzieckiem”
  Trening intrapsychiczny
  Warsztat pracy z klientem
  Warsztat pracy z klientem – egzamin superwizyjny

Na piątym semestrze słuchacze odbywają obowiązkowy staż w ośrodkach terapii uzależnień, pomocy psychologicznej itp.

Absolwenci kierunku psychoterapia mogą kontynuować naukę
w SZKOLE TERAPEUTÓW